Κεντρική επένδυση για τον πολιτιστικό τουρισμό της Πελοποννήσου

Η πρόταση του σωματείου «Διάζωμα» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας - Η «Πολιτιστική Διαδρομή Μορέας» με σημεία αναφοράς Σπάρτη και Μυστρά

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 07:28 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Κεντρική επένδυση για τον πολιτιστικό τουρισμό της Πελοποννήσου

Την πρότασή του για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 – 2027, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Περιφέρεια για το νέο ΕΣΠΑ, κατέθεσε το σωματείο «Διάζωμα» που έχει στόχο την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, ωδεία, αμφιθέατρα, στάδια, ιππόδρομοι κλπ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, η πρόταση του «Διαζώματος» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του φορέα, πρώην υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος, αφορά τον σχεδιασμό της «Πολιτιστικής Διαδρομής Μορέας», ως μιας κεντρικής ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση), η οποία θα ενσωματώνει την πληθώρα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονταν ή είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΟΧΕ Ταϋγέτου, ΟΧΕ Μάνης, ΒΑΑ Καλαμάτας, ΒΑΑ Άργους – Ναυπλίου, ΤΑΠΤοΚ Γορτυνίας κ.α.). «Από τις πρωτοβουλίες αυτές απουσίαζε έντονα το κυρίαρχο συνεκτικό – ενοποιητικό στοιχείο», επισημαίνει ο πρόεδρος του «Διαζώματος».

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), σύμφωνα με το σωματείο, «αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο». Μάλιστα, όπως επισημαίνει το «Διάζωμα», «στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021-2027 οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις αποτελούν διακριτό στόχο πολιτικής με τον Στόχο Πολιτικής 5».

Η στρατηγική επιλογή της μίας ΟΧΕ ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με το «Διάζωμα» έχει πολλαπλά πρακτικά οφέλη, καθώς επιτρέπει:
α) να αποφευχθεί ο κατακερματισμός τόσο του φυσικού σχεδιασμού (χωροταξικού και πολεοδομικού), όσο και η διάσπαση των δυνάμεων (ανθρώπων, θεσμών, φυσικών - πολιτιστικών - αναπτυξιακών - κοινωνικών πόρων κοκ) της γεωγραφικής ενότητας αναφοράς του προγράμματος,
β) να επιτευχθεί η συνύπαρξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε μια συνεργεία ολιστική και διαχρονική και
γ) να υπάρχει ένας κοινός φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του προγράμματος, δηλαδή ένας κοινός DMO για τις δράσεις κυρίως των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να αποκτήσει λειτουργικότητα, συνοχή και βιωσιμότητα μια ΟΧΕ - Πολιτιστική Διαδρομή, το «Διάζωμα» «προτείνει «την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών, της “συστάδας (cluster) επιχειρήσεων” και του φορέα διαχείρισης προορισμού (DMO). Ο πρώτος θεσμός, το cluster, είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη δικτύωση των επαγγελματιών της περιοχής και επιτρέπει την εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής επιχειρηματικότητας στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής. Με το DMO, το δεύτερο θεσμό που προωθεί το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός για τη διακυβέρνηση και άρτια λειτουργία του προγράμματος. Συνεπώς, η πρόταση του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” μπορεί να συνοψιστεί στη φράση “μία ΟΧΕ, ένα CLUSTER και ένας DMΟ σε κάθε Περιφέρεια”».

H «Πολιτιστική Διαδρομή Μορέας»
Συνεπώς, προσθέτει ο κ. Μπένος «η “ΟΧΕ Μορέας” φιλοδοξούμε να μετουσιώσει όλη την προίκα και τη δυναμική της Πελοποννήσου και να λειτουργήσει σαν μια “ομπρέλα” που αφενός θα αγκαλιάζει όλες τις πρωτοβουλίες, αφετέρου θα τους προσδώσει μια ενιαία ταυτότητα. Η πρότασή μας αφορά μια πολυεπίπεδη και ολιστική πρόταση πολιτιστικού τουρισμού, ένα προϊόν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Η διαδρομή προτείνεται να έχει ως επίκεντρο 8 αστικά σύνολα: α) Πόλος Κορίνθου (Κόρινθος, Αρχαία Κόρινθος, Σικυώνα), β) Πόλος Άργους (Αργος – Ναύπλιο, Επίδαυρος – Μυκήνες), γ) Πόλος Νεμέας (Νεμέα – Αρχαία Νεμέα), δ) Πόλος Τρίπολης (ορεινή Αρκαδία, Αρχαία Θέατρα Τεγέας, Αρκαδικού Ορχομενού και Μαντίνειας), ε) Πόλος Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη – Αρχαιολογικός Χώρος Μεγαλόπολης), στ) Πόλος Μεσσήνης (Μεσσήνη – Αρχαία Μεσσήνη, Καλαμάτα, Αρχαίο Θέατρο Θουρίας), ζ) Πόλος Σπάρτης (Σπάρτη – Αρχαιολογικός Χώρος Σπάρτης, Μυστράς), και η) Πόλος Πύλου (Πύλος – Ανάκτορο Νέστορα, Μεθώνη, Κορώνη).

Η παραπάνω διαδρομή θα επιχειρήσει να αναδείξει τη διαχρονική ιστορική και πολιτιστική συνέχεια, τα μοναδικά πολιτιστικά μνημεία της Πελοποννήσου, το εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο, τα σπάνια οικοσυστήματά της, την πλούσια γαστρονομική της παράδοση και τη σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία.

moreas xartis

Σύμφωνα με το «Διάζωμα», «για την υλοποίηση του προγράμματος της “ΟΧΕ Μορέας”  είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν πέραν του ΠΕΠ – ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και όλα τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Recovery Resilience Facility, πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ιδιωτικοί πόροι, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.)».

Επιπλέον, το σωματείο αναφέρει πως «πληροφορηθήκαμε πως στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το παραδοτέο με τίτλο “Εμπειρογνωμοσύνη για τον Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για Πολιτιστική Διαδρομή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, οι δήμαρχοι της Περιφέρειας έχουν υποβάλει πολύ αξιόλογες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τους άξονες στρατηγικής της νέας προγραμματικής περιόδου».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του «Διαζώματος», «είναι σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα – ευκαιρία ενοποίησης της «ΟΧΕ Μορέας» με τη διαπεριφερειακή ΟΧΕ “Διαδρομή Ολυμπίας Οδού”, με σημείο σύγκλισής τους την περιοχή της Costa Navarino, του τουριστικού συγκροτήματος στη Μεσσηνία, που αποτελεί αφ’ ενός μείζονα αναπτυξιακό κόμβο διεθνούς κλίμακας, αφ’ ετέρου βρίσκεται σε μια περιοχή ιστορικά φορτισμένη και με μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι, εξ άλλου, μια αναγκαιότητα η καλλιέργεια της ενιαίας περιφερειακής συνείδησης σε όλους τους Πελοποννήσιους, καθώς η Πελοπόννησος δεν αποτελεί παρά μια ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν την διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου σε δύο Περιφέρειες είναι σημαντικό να σχεδιασθεί και να παραχθεί ένα ενιαίο προϊόν που θα εκτείνεται και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών