«Πράσινα» όλα τα κτίρια από το 2020

Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με στόχο μικρότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περιορισμένη κατανάλωση...
Τετάρτη, 26 Μάιος 2010 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Πράσινα» όλα τα κτίρια από το 2020

Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με στόχο μικρότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περιορισμένη κατανάλωση σε όλη την ΕΕ, επιτρέποντάς της να πετύχει το στόχο της μείωσής κατά 20% το 2020.
Οι οικοδομικοί κώδικες των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθούν, ώστε να επιβάλλουν σε όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το τέλος του 2020 σχεδόν μηδενική κατανάλωση.
Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να αναβαθμιστούν, όπου είναι δυνατόν. Σήμερα τα κτίρια εκπροσωπούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές CO2.
Η οδηγία καθορίζει τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων όσο και υφιστάμενων κτιρίων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων σε «επίπεδα βέλτιστου-κόστους».
Όλα τα κτίρια, από το τέλος του 2020 πρέπει να πληρούν ψηλά πρότυπα ενεργειακής εξοικονόμησης και σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα δημόσια κτίρια  θα ανοίξουν το δρόμο δύο χρόνια νωρίτερα. Μέρος της χρηματοδότησης για τις εν λόγω αλλαγές, θα προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Όπου αυτό είναι εφικτό η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων ανακαινίσεων.
Κατά την ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες θα  ενθαρρύνονται να εγκαθιστούν «έξυπνους μετρητές» και να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης, ζεστού νερού και κλιματισμού με υψηλής απόδοσης εναλλακτικές λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας.
Θα απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.
Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομοθετικής δέσμης για την ενεργειακή απόδοση.
Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Silvia-Adriana ?ic?u (S & D, Ρουμανία).
                                                                                              Πηγή : Ευρωπαικό Κοινοβούλιο
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος