Παναγιωτακάκος: Τα κληροδοτήματα δεν είναι γιουσουρούμ

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022 12:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Παναγιωτακάκος: Τα κληροδοτήματα δεν είναι γιουσουρούμ

Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος


Με αφορμή την πρόταση ενοικίασης των αγροτεμαχίων ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ (Κροκεών – Δήμου Ευρώτα) για μισό αιώνα (50 χρόνια)!

- Η παραχώρηση της ιδιωτικής τους περιουσίας πολιτών (κινητής και ακίνητης), υπέρ του δημοσίου, των Δήμων, των Χωριών ή Συλλόγων είναι μέγιστη πράξη που τους κατατάσσει στην χορεία των Ευεργετών.

Οι παραχωρήσεις (εκχωρήσεις) συνοδεύονται κυρίως από επικυρωμένες διαθήκες στις οποίες περιλαμβάνονται οι σκοποί του διαθέτη (κοινωφελή έργα, υποτροφίες κλπ) και ορίζονται οι εκτελεστές ανάλογα με την φύση του Κληροδοτήματος.

Χρέος των εκτελεστών είναι η ακριβής υλοποίηση των σκοπών και των στόχων του διαθέτη και οι πράξεις ελέγχονται από εποπτευόμενους θεσμούς (Επιτροπή Κληροδοτημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ).

Τελευταίος νόμος  για τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών είναι Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185/10.09.2013).

Η συνοπτική μου περιγραφή γίνεται για να κατανοηθεί η σοβαρότητα διαχείρισης των Κληροδοτημάτων. Δηλαδή ότι αφορά την διαχείριση και τις αποφάσεις από Δήμους ή Τοπικές Κοινότητες είναι κανονιστική πράξη που απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των θεσμικών Οργάνων και υποχρεωτικός έλεγχος (ακόμα και για ένα ευρώ) από την Επιτροπή Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έτσι θεωρώ τουλάχιστον επιπόλαιη την κατά πλειοψηφία απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κροκεών για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ (Κροκεών – Δήμου Ευρώτα).

Η κατά πλειοψηφία απόφαση το Τ.Σ εισηγείται προς την διαχειριστική αρχή του ΚΑΔ Δήμου Ευρώτα:

1. Την μακροχρόνια μίσθωση 50 ετών προκειμένου να γίνει επένδυση για αγροτική χρήση

2. Την αλλαγή σκοπού του διαθέτη Κληροδότημα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ (χωρίς καν να προσδιορίζονται τουλάχιστον ποιοι θα είναι οι νέοι σκοποί και να τεκμηριώνεται ως ο νόμος ορίζει αν εκπληρώθηκαν οι σκοποί του διαθέτη)

Σημειώνω ότι σκοπός του Κληροδοτήματος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ σύμφωνα με την διαθήκη (3-7-1968) είναι η ενίσχυση γάμου (προίκα) σε άπορες κορασίδες των Κροκεών.

Σε μια περίοδο έντονου δημογραφικού προβλήματος και οικονομικής κρίσης έχουν εκπληρωθεί οι σκοποί όπως προτείνει η εισήγηση ή είναι απαραίτητοι όσο ποτέ;

3. Την αλλαγή χρήσης των  αγροτεμαχίων με επένδυση και διάρκεια για 50 χρόνια (Χωρίς καν να υπάρχουν οι ελάχιστοι όροι εγγυοδοσίας και το πλαίσιο των καλλιεργειών)

Σημειώνω:
Α) Αν κάποιος επενδυτής έχει επιχειρησιακό σχέδιο καλλιέργειας π.χ μεταλλαγμένων που επιτρέπονται από την Ε.Ε, τότε πως θα εμποδιστεί; (Η διακήρυξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέτοιους όρους αλλά μόνο η οικονομοτεχνική μελέτη)
Β) Ορθά γίνεται στην εισήγηση η επίκληση του άρθρου 42 παρ. 4 και του άρθρου 58 παρ.1 σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση έως 50 χρόνια ,με την προϋπόθεση να υπάρξει οικονομοτεχνική μελέτη από τον Δήμο Ευρώτα που τέτοια δεν υπάρχει.

Συνεπώς έστω κι αν ο νόμος το επιτρέπει να δεσμευτούν αυτά τα αγροτεμάχια (1 και 3) για μισό αιώνα με το επιχείρημα να αποκτηθούν χρήματα για το Κληροδότημα (ποιος και πως θα καθοριστεί το ενοίκιο;) όταν στην ίδια εισήγηση αναφέρεται ότι στην μικροχρόνια μίσθωση -στη διακήρυξη του 2019- δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον για εκμίσθωση; Το ερώτημα είναι γιατί δεν επαναλήφθηκε η διακήρυξη ως ο νόμος ορίζει (έχουν μεσολαβήσει δύο χρόνια).
Γ) Αναφέρεται στην εισήγηση ότι η αντικειμενική και εμπορική αξία των αγροτεμαχίων προσδιορίζεται στα 381.281,76 ευρώ. Γιατί στην εισήγηση δεν υπάρχει έστω η ελάχιστη τιμή του ενοικίου όταν μάλιστα πρόκειται για εκμίσθωση 50 χρόνων!

Προς ενημέρωση ποια είναι τα αγροτεμάχια:
*Ένας αγρός ασκεπής 48.929 τ.μ στην θέση ‘’Μέσα Μπάστα’’ στην Τ.Κ Στεφανιάς εκ των οποίων τα 12.555,99 τ.μ έχουν χαρακτηριστεί δασικά (έχουν υποβληθεί η σχετικές αντιρρήσεις)
** Ένας αγρός ασκεπής 68.504 τ.μ στην θέση ‘’Σελίκια’’ της Δ.Κ Σκάλας
* Ένας αγρός ασκεπής 60.563 τ.μ στην θέση ‘’Σελίκια’’ της Δ.Κ Σκάλας

Όλα τα αγροτεμάχια είναι εντός περιοχής του ΤΟΕΒ Τρινάσου αρδευόμενα, ενώ για το αγροτεμάχιο 2 υπάρχει εν εξελίξει δικαστική αντιδικία με ενοικιαστή.

Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η  όποια αλλαγή σκοπού αν επιχειρηθεί στους σκοπούς ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ (Κροκεών – Δήμου Ευρώτα) δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί την τελική λύση θα την δώσει το αρμόδιο δικαστήριο και η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα.

Η πρότασή μου
Όπως προβλέπει ο νόμος εκτός των ιδιωτών πρόταση εκμίσθωσης μπορεί να υποβάλλει και το δημόσιο με την όποια μορφή ΝΠΔΔ όπως Πανεπιστήμια, Δήμος κλπ.

Συνεπώς μπορεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμια και άλλους θεσμικούς ερευνητικούς Οργανισμούς να λειτουργήσει ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΚΗΠΟ,  ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε μέσα από προγράμματα και το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εν λειτουργία (στην Τ.Κ Αστερίου), και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και από την πώληση των προϊόντων να υπάρξουν τα χρήματα που ζητούνται (Βλέπε Δήμο Νεάπολης - Συκεών στην Θεσσαλονίκη).

Συμπερασματικά ας ιδωθεί το όλο θέμα με άλλη οπτική εκτός της καθολικής ιδιωτικοποίησης υπάρχει και η κοινή ωφέλεια αλλά και η εκπλήρωση των στόχων του  Κληροδοτήματος ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ (Κροκεών – Δήμου Ευρώτα).

Ας αλλάξει αυτή η γενικόλογη, αόριστη και αντιφατική εισήγηση, γιατί αφορά δύο ολόκληρες γενιές (50 χρόνια δέσμευσης), εκτός αν κάποιος επενδυτής είναι έτοιμος όπως ευρέως συζητείται.....

Τον λόγο έχουν και οι δημότες του χωριού που σ’ αυτούς άφησε τα αγροτεμάχια η αείμνηστη ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  ΙΑΤΡΙΔΟΥ στην μνήμη προσφιλών της προσώπων.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 25 και πλέον ετών

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Koutsoviti