Στο 13,5% η ανεργία τον Οκτώβριο

Η ανεργία τον Οκτώβριο του 2010 ξεπέρασε, για πρώτη φορά, το όριο του 13%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής...
Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Στο 13,5%  η ανεργία τον Οκτώβριο

Η ανεργία τον Οκτώβριο του 2010 ξεπέρασε, για πρώτη φορά, το όριο του 13%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η ανεργία διαμορφώθηκε στο 13,5%, σε ετήσια βάση, από 12,6% τον Σεπτέμβριο.

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2004.

Τα στοιχεία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα και συνεπώς δεν ενσωματώνουν παράγοντες όπως η προσωρινή ενίσχυση της απασχόλησης λόγω τουρισμού.

Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Eurostat, είχε διαμορφωθεί στο 10,1% τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 192.908 άτομα (αύξηση 39,3%) και τον Οκτώβριο 2010 ανέρχονταν σε 684.047 άτομα. Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 56.332 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010 (αύξηση 9%).

Από τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το σύνολο των απασχολουμένων τον Οκτώβριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.369.543 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 135.557 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2009 (μείωση 3%), ενώ αυξήθηκαν κατά 3.048 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010 (αύξηση 0,1%). Παράλληλα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε τον περασμένο Οκτώβριο σε 4.263.751 άτομα.

Η ανεργία στις γυναίκες (17,6% τον Οκτώβριο 2010, από 13,7% τον Οκτώβριο 2009) συνεχίζει να είναι κατά πολύ υψηλότερη εκείνης στους άνδρες (10,6% τον Οκτώβριο 2010, από 7,1% τον Οκτώβριο 2009).

Ένας στους τρεις νέους ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργος (η ανεργία διαμορφώθηκε στο 34,6% τον Οκτώβριο 2010, από 27,5% τον Οκτώβριο 2009). Στις ηλικίες 25-34 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι 18,3% (από 12,6% τον Οκτώβριο 2009) και στις ηλικίες 35-44 ετών η ανεργία ανέρχεται σε 11,5% (από 8% τον Οκτώβριο 2009).

Σε επίπεδο περιφερειών, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (17,2% τον Οκτώβριο 2010, από 9,3% τον Οκτώβριο 2009), Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (15,4% από 9,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (14,8% από 10,1%), Νοτίου Αιγαίου (14,5% από 9,1%) και Αττικής (14,4% από 10,4%). Υψηλότερη του μέσου όρου είναι η ανεργία και στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (14,3% τον Οκτώβριο 2010, από 9,9% τον Οκτώβριο 2009) και Ηπείρου (13,9% από 12,7%). Στον αντίποδα, μονοψήφια ποσοστά ανεργίας απαντώνται τον περασμένο Οκτώβριο μόνον σε τρεις από τις 13 περιφέρειες της χώρας: Βορείου Αιγαίου (7,7% από 2,2% τον Οκτώβριο 2009), Πελοποννήσου (9,5% από 9%) και Κρήτης (9,8% από 8,7%).