Υποχώρησε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 44,2% τον Νοέμβριο και 35,1% στο ενδεκάμηνο

Μείωση κατά 44,2% τον Νοέμβριο και 35,1% στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010, σε ετήσια βάση, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου....
Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Υποχώρησε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 44,2% τον Νοέμβριο και 35,1% στο ενδεκάμηνο

Μείωση κατά 44,2% τον Νοέμβριο και 35,1% στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010, σε ετήσια βάση, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:
 
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Νοέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 3.074,1 εκατ. ευρώ (4.187,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.797,5 εκατ. ευρώ (5.646,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας μείωση 19%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 452,5 εκατ. ευρώ ή 13,8%.
 
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.603,4 εκατ. ευρώ (2.197,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ (1.739,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 37,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 374,2 εκατ. ευρώ ή 34,7%.
 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2010 ανήλθε σε 1.470,9 εκατ. ευρώ (1.990,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.634,7 εκατ. ευρώ (3.907,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας μείωση 44,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 826,6 εκατ. ευρώ ή 37,3%.