Στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις των ΟΤΑ από μέσα Μαρτίου

Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» θα εντάσσονται από τις 25 Μαρτίου, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση, οι Οργανισμοί Τοπικής...
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» θα εντάσσονται από τις 25 Μαρτίου, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), καθώς και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού, υποχρεωτική καθίσταται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η ανάρτηση στο διαδίκτυο οποιασδήποτε απόφασής τους, ενώ, όπως τονίζεται, η μη συμμόρφωση στο πρόγραμμα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται ότι αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, δήμοι και περιφέρειες καλούνται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να συγκροτήσουν Ομάδες Διοίκησης Έργου, οι οποίες θα προετοιμάσουν την εφαρμογή της «Διαύγειας» και θα ζητήσουν άμεσα πρόσβαση στις εφαρμογές του προγράμματος, επισκεπτόμενοι το διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr/efarmogi.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο, «οι υπόχρεοι φορείς δε χρειάζεται να προβούν σε καμία αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού καθώς η υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος Δι@ύγεια παρέχεται κεντρικά», ενώ η πρόσληψη νέου προσωπικού κρίνεται μη αναγκαία, καθώς, όπως επισημαίνεται, η στελέχωση θα γίνει από το ήδη υπάρχον.