Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των...
Τρίτη, 08 Φεβρουάριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 

Το πρόγραμμα αφορά δωδεκάμηνη επιχορήγηση διακοσίων χιλιάδων θέσεων πλήρους απασχόλησης και τη διατήρηση τετρακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 992 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά και η υποβολή τους θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα ατόμων μπορούν στο εξής να επιχορηγούνται κατ’ ανώτατο όριο για τριάντα εργαζομένους, αντί των ογδόντα που ίσχυε με το προηγούμενο. Επίσης, στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έναν εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση, με την επιδότηση σε αυτή την κατηγορία να αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση -αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση- δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ωστόσο, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει πέραν των επιδοτούμενων και αντίστοιχο αριθμό προσωπικού με μη επιδοτούμενους εργαζομένους, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων προσωπικού τρείς μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σ’ αυτό, όπως και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού, ο εργοδότης οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το πρόγραμμα στις ειδικές ομάδες εργαζομένων και συγκεκριμένα στα άτομα με αναπηρία και εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω, ενώ ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό  επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορών για επιχειρήσεις με δύο εργαζόμενους και άνω και το 75% για τις επιχειρήσεις με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης. Οι εισφορές υπολογίζονται  με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων-επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόμενους 50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος