Ξεκινά η απαγόρευση καύσης κλαδιών

Από τις 15 Απριλίου

Πέμπτη, 08 Απρίλιος 2021 11:18 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ξεκινά η απαγόρευση καύσης κλαδιών

Ο Διοικητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Αθανάσιος Κολυβήρας, έδωσε στη δημοσιότητα την Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Η διάταξη προβλέπει την απαγόρευση καύσης σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη και αγροτικές εκτάσεις. Η απαγόρευση ξεκινά την Πέμπτη 15 Απριλίους έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Οι διατάξεις της παραπάνω απαγόρευσης δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:
-Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών. Οι οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012).
- Στις αλυκές.
- Στους αρχαιολογικούς χώρους
- Στα λατομεία και ορυχεία.