Πρόσθετες ενισχύσεις φέρνει ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών

Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 20:48 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρόσθετες ενισχύσεις φέρνει ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών

Επιπλέον 2.500 ευρώ στους Νέους Αγρότες, συν 10%-20% στην επιδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης και Αρδευτικών Συστημάτων, εξασφάλιση μορίων προτεραιότητας δικαιούχων σε Βιολογική Γεωργία και επενδύσεις Αντιχαλαζικών και κατά 200 ευρώ μεγαλύτερο στρεμματικό πριµ στα προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελώνων. Όλες οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν για αγρότες που διαθέτουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε περιοχές µε φυσικά μειονεκτήματα. Παρότι λοιπόν οι περισσότεροι εστίασαν στην τύχη της εξισωτικής αποζημίωσης, το ερχόμενο διάστημα και ιδιαίτερα από τη νέα προγραμματική περίοδο θα αρχίσουν να φαίνονται οι ουσιαστικές ανακατατάξεις που θα επιφέρει ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών που μπήκε σε ισχύ το 2019 στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής, των επενδυτικών πρωτοβουλιών και σε όλο το φάσµα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Τα δύο φίλτρα που όρισαν τον νέο χάρτη
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει λοιπόν η αναπροσαρμογή του χάρτη που είχε να τροποποιηθεί από το 1985 μαζί µε την έκθεση που τη συνοδεύει που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας από τις διαχειριστικές αρχές μέσα στον Ιούνιο. Εκεί αποτυπώνεται µε σαφήνεια ο αριθμός των στρεμμάτων που πλέον εντάσσονται στις μειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές µε ειδικά μειονεκτήματα:
-Με φυσικά μειονεκτήματα: 12.693.410 στρέμματα (πρώην ορισμός) έναντι 11.045.750 στρέμματα µε το νέο ορισμό.
-Με ειδικά μειονεκτήματα 2.488.150 στρέμματα αγροτικής γης (πρώην ορισμός) έναντι 2.039.340 στρέμματα µε το νέο ορισμό.
  Ουσιαστικά για τον αποκλεισμό των στρεμμάτων ακολουθήθηκαν δύο επίπεδα φιλτραρίσματος. Το πρώτο είχε να κάνει µε τις αρδευτικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε πως η αγροτική γη που επηρεάζεται από ξηρασία αριθμεί 18 εκατ. στρέμματα. Εξ αυτών, τα 8,6 εκατ. αρδεύονται, ως εκ τούτου μένουν 10 εκατ. που συνεχίζουν να επηρεάζονται από ξηρασία. Σε αυτά προστίθενται 4 εκατ. στρέμματα τα οποία αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα και πέρα της ξηρασίας, οπότε μένει μία έκταση 14 εκατ. στρεμμάτων για να οριστούν περιοχές µε μειονεκτήματα. Η συγκεκριμένη έκταση πέρασε το δεύτερο φίλτρο της οικονομικής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων όπου αποκλείστηκαν περιοχές που παρατηρείται τυπική απόδοση εκμεταλλεύσεων πάνω από το 80% του Μέσου Όρου, δηλαδή πάνω από 138 ευρώ ανά στρέμμα. Έτσι, οι μελετητές κατέληξαν στο τελικό νούμερο των 11 εκατ. στρεμμάτων.
Διαφορά 33,6 ευρώ το στρέμμα στο εισόδημα
Ενδιαφέρον έχουν και οι διαφορές που καταγράφονται στα κόστη (συνολικές εισροές) και τα έσοδα που καταγράφονται μεταξύ των περιοχών. Συγκεκριμένα, στις μειονεκτικές περιοχές σε ορεινές εκτάσεις καταγράφονται έσοδα 240 ευρώ το στρέμμα και έξοδα 165 ευρώ  και το αξιοπερίεργο είναι πως οι μετρήσεις στις μειονεκτικές περιοχές που δεν βρίσκονται σε ορεινές εκτάσεις δείχνουν 228 και 178 ευρώ ανά στρέμμα αντίστοιχα. Τώρα, σε εκτάσεις που δεν θεωρούνται µε φυσικά μειονεκτήματα, υπολογίστηκαν εισροές 239 ευρώ το στρέμμα και εκροές 323 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή, μιλάμε για μια διαφορά στα καθαρά κέρδη (έσοδα-έξοδα) 33,6 ευρώ το στρέμμα μεταξύ κανονικών περιοχών και μη ορεινών περιοχών περιοχών µε μειονεκτήματα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος