Μόνο με ραντεβού η ανανέωση αιτήσεων στον Δ. Σπάρτης

Για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 17:28 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μόνο με ραντεβού η ανανέωση αιτήσεων στον Δ. Σπάρτης

Το Κέντρο Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Οολιτισμού του Δήμου Σπάρτης, ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η επανυποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, αναδιαμορφώνεται και οι επανυποβολές των αιτήσεων μοιράζονται στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κατά σειρά παλαιότητας.

Μήνας Έγκρισης

Μήνας Αρχικής Επανυποβολής

Μήνας Επανυποβολής

Σεπτέμβριος 2019

Μάρτιος 2020

Μάιος 2020

Οκτώβριος 2019

Απρίλιος 2020

Ιούνιος 2020

Δεκέμβριος 2019

Ιούνιος 2020

Νοέμβριος 2019

Μάιος 2020

Ιούλιος 2020

Ιανουάριος 2020

Ιούλιος 2020

Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. Επίσης, αν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία νέας αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ», χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για έναν ή δύο μήνες κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του  κορωνοϊού αλλά και σε συνέχεια της  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το Κέντρο Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, ενημερώνει ότι θα δέχεται κοινό ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και εφόσον το αίτημά δεν δύναται να διεκπεραιωθεί τηλεπικοινωνιακά.

Η ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και άλλες διευκρινίσεις θα γίνονται αποκλειστικά τηλεφωνικά στους αριθμούς: Κέντρο Κοινότητας: 2731361240,241,242, Αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας: 2731022226 εσ. 120,121,122,123,124.