Μουσείο, ταξί, καταφύγιο αδέσποτων και επιτροπές στο ΔΣ Σπάρτης

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση

Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 12:06 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μουσείο, ταξί, καταφύγιο αδέσποτων και επιτροπές στο ΔΣ Σπάρτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9/12 και ώρα 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχιακού μεγάρου της λακωνικής πρωτεύουσας.

Αναλυτικά τα 44 θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ). Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της  αιτούσας.  Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκληση VIII: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ». Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης». Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση». Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Τροποποίηση της αρ. 119/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για την διενέργεια  οικονομικών συναλλαγών πράξεων ΠΔΕ. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Επικαιροποίηση του ορισμού υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2019. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικονομικού έτους 2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2020. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου
- Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΚΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ’’» -Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος
- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».  Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016. Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός
- Ορισμός μελών Επιτροπής προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής Πολεοδομικού – χωροταξικού  σχεδιασμού και περιβάλλοντος  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) - (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής  επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής κληροδοτημάτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής εθελοντισμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής αδελφοποιήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
-Ορισμός μελών Επιτροπής πρωτοβάθμιας φροντίδας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
-Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής  ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας
- Ορισμός μελών Επιτροπής θεματικών πάρκων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος