Δημιουργία ατομικής επιχείρησης με τη στήριξη του ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση έως 12.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 18 έως 66 ετών

Τρίτη, 09 Ιούλιος 2019 17:09 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δημιουργία ατομικής επιχείρησης με τη στήριξη του ΟΑΕΔ

Τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση προσφέρει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε χιλιάδες ανέργους σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, ξεκινούν την Τετάρτη (10/7) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης έως και 12.000 ευρώ σε ανέργους που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, μέσω του προγράμματος προώθησης της αυτοαπασχόλησης. Πρόκειται για δράση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων θα «ανοίξει» στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν το πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους έως 119.950.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι
Οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει:
α. να είναι ηλικίας 18-66 ετών,
β. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ),
γ. να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο,
δ. να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται:
αα. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής,
ββ. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,
ε. σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31/12/2011.

Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31/12/2011 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

 Η διάρκεια επιχορήγησης και τα ποσά
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως 9.000 € / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως 8.000 € / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις.

Η διαδικασία υπαγωγής
Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:

Α. 1ο στάδιο: Διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
Α1. Αίτηση υπαγωγής υπεύθυνη δήλωση - επιχειρηματικό σχέδιο:
Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr).
Α2. Συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα

Συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τους δικαιούχους [επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων], οι οποίοι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την αίτηση υπαγωγής και το αργότερο εντός δύο μηνών μετά από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Β. 2ο στάδιο: Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υπαγωγής
Β1. Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση τoυ Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Γ. 3ο στάδιο: Υπαγωγή στο πρόγραμμα
Γ1. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕΔ.
Γ2. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
α. εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης στον δικαιούχο της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης- επιχειρηματικού σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης, και β. εντός ενός μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης υπαγωγής, όταν η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και την αναζήτηση της σχετικής προκήρυξης του προγράμματος, πατήστε εδώ


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 22 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος