Αιτήσεις για αποζημιώσεις από ζημιές του 2016 στον Δ. Σπάρτης

Έως 26/10 η προθεσμία υποβολής

Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2018 13:38 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αιτήσεις για αποζημιώσεις από ζημιές του 2016 στον Δ. Σπάρτης

Τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ζημιώθηκαν από θεομηνίες του 2016, καλεί ο ΕΛΓΑ να υποβάλλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου.

Για τον Δήμο Σπάρτης οι ζημιές αφορούν αποκλειστικά την πλημμύρα της 7/9/2016 και μόνο τις εξής τοπικές κοινότητες ανά δημοτική ενότητα:


Δημοτική Ενότητα Θεραπνών:
Αγ. Αναργύρων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας
Δημοτική Ενότητα Οινούντος: Βασαρά, Βουτιάνων, Θεολόγου
Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών: Σπαρτιατών, Αφυσσού, Κλαδά
Δημοτική Ενότητα Μυστρά: Μαγούλας
Δημοτική Ενότητα Φάριδος: Καμινίων, Λευκοχώματος, Ποταμιάς

Δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται μόνο για τα επιλέξιμα είδη, όπως αναφέρονται στην «Κατηγορία ενισχύσεων».

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:
- Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου
- Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής
- Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα)
- Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστύλωσης πολυετών καλλιεργειών
- Ενίσχυση για καταστροφή  αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών  σε επίπεδο παραγωγού.

Οι αρχικές αιτήσεις (που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά), θα καθίστανται οριστικές εφόσον επανυποβληθούν στο προβλεπόμενο διάστημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικά για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, ετήσιες καλλιέργειες και ανθοκομικές καλλιέργειες-φυτώρια η υποβολή αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική.

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν αρχηγός και κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά.

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η οποία ζημιώθηκε από την πλημμύρα της 7/9/2016, υποβάλει μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει, τα οποία καθορίζονται αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΕΛΓΑ), για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του στον Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ αριθμ. 619/146296/29-12-2016-ΦΕΚ Β’4562) και στην αριθμ. 341/99905/13-7-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3002) του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αναγκαία δικαιολογητικά, τις κατηγορίες ενισχύσεων, τους δικαιούχους ενισχύσεων, κλπ.

Βρείτε τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, την Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος, τα έντυπα, το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, τις επιλέξιμες αναγγελίες, καθώς και την ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης από πλημμύρα 7/9/2018

Τοπική Κοινότητα

Αρμόδιος Ανταποκριτής

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Σπαρτιατών

Ψυμογεράκος Λυκούργος

Μαγούλα,

(παλιό Δημαρχείο Μυστρά)

2731361125

Δρίβα Τασία

Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 3

Αφισιού

Κοντογεωργάκου Γεωργία

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866 (εσωτ. 104)

Κλαδά

Βασαρά

Τσίντολας Θεόδωρος

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106

Βουτιάνων

Θεολόγου

Μαγούλας

Τσάκωνας Παναγιώτης

Μαγούλα,

Κοινοτικό κατάστημα, πλατεία Μαγούλας

2731022482

Αγ.Αναργύρων

Πλαγάκη Νίκη

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.116

Γκοριτσάς

Καλλονής

Πλατάνας

Γεωργία Βουλούκου

Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.114

Σκούρας

Κεφαλά

Νικολέτος Σταύρος

Ψυχικό Σπάρτης, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 1

Καμινίων

Λαγάκος Θεοδόσης και Προκοπίδης Ηλίας

Ξηροκάμπι

Δημαρχείο

2731360819 και 2731035243

Λευκοχώματος

Ποταμιάς


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα