Αποκατάσταση των αδικιών απαιτούν οι βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας

Για το πρόγραμμα «Βιολογικής Γεωργίας» - Καταγγελία στον πρωθυπουργό, το ΥΠΑΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2018 14:47 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αποκατάσταση των αδικιών απαιτούν οι βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας

Την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος τους σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Βιολογικής Γεωργίας» ζητεί με επιστολή-καταγγελία της, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Ένωση καλεί τους αρμόδιους φορείς να τηρηθούν όσα προβλέπονται στη σύμβαση, να διενεργηθούν τροποποιήσεις συμβάσεων στο σύνολό τους και να γίνουν διορθώσεις σε σφάλματα σοβαρά που προέκυψαν μετά τον τεμαχισμό των αγροτεμαχίων.

Οι Λάκωνες βιοκαλλιεργητές τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «αναγκαστήκαμε, και μετά από δική σας προτροπή, να προσφύγουμε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. εξώδικο 2014) και τώρα στις Ελληνικές Αρχές. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η δικαίωση των συναδέλφων και η παραδειγματική τιμωρία παντός υπευθύνου».

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, την Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά, η επιστολή της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας έχει ως εξής:

«Ξεκινώντας αυτήν την επιστολή - καταγγελία, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ιστορικό της υπόθεσης. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος γνώριζαν εξαρχής, το τι θα συμβεί. Με την αίτηση ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, διαπιστώθηκε ότι το χαρτογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πέταγε έξω το 90% των αιτούντων λόγω μη χωρικής ταυτοποίησης. Εν συνεχεία, μετά από συμφωνία ΟΠΕΚΕΠΕ και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου δεν έλαβαν υπόψη το μηχανογραφικό – χαρτογραφικό σύστημα και προχώρησαν στην ένταξη του 90% των αιτούντων. Αυτό συνέβη στις 30-03-2012 και προμήνυε τι θα συμβεί. Η υπογραφή των συμβάσεων, έγινε δύο χρόνια μετά το Μάρτιο του 2014. Τα διοικητικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ΔΑΟ-ΔΑΟΚ των Περιφερειών και στελέχη του Υπουργείου ενώ γνώριζαν, και κατά καιρούς κατήγγειλαν εγγράφως το σαθρό μηχανογραφικό σύστημα, αρκέστηκαν μόνο να επισημαίνουν τα σφάλματα, να τα αποδέχονται και να τα εκτελούν στο ακέραιο με τα δεδομένου του σαθρού μηχανογραφικού συστήματος και τις οδηγίες που τους έδιναν με έγγραφα οι γνωστοί – άγνωστοι “Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογής Γεωργο-περιβαλλοντικών Ενισχύσεων”. Τώρα γιατί τα δεκάδες έγγραφα (mail) της Ομάδας δεν έφεραν το λογότυπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρωτόκολλο, ΑΔΑ, ονοματεπώνυμο αποστολέα ή εντολέα ή υπογραφή, ούτε και ο νυν Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε να εξηγήσει. Οι δε φορείς υλοποίησης εκτελούσαν, χωρίς να προβληματίζονται, λέγοντάς μας ότι εκτελούν εντολές. Σε ερώτημα μας, αν όλα αυτά είναι σύννομα, ουδείς απάντησε και κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για ότι ακολούθησε. Εμείς το μόνο που λέμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι όσοι χειρίζονται το σύστημα «εφιάλτης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι όλοι συνένοχοι.

Η ΚΥΑ που διέπει το πρόγραμμα Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις, Μέτρο 2.1.4. ΠΑΑ 2007-2013 είναι η υπ. αρίθμ. 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ Β/2366/2011). Το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνει και τη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία. Κληθήκαμε στις 03/04/2014 να υπογράψουμε σύμβαση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης διάρκειας πέντε (5) ετών με ημερομηνία έναρξης την 16 Μαρτίου 2012 και λήξης στις 15 Μαρτίου 2017 (άρθρο 3, παρ. 1 της σύμβασης). Στο άρθρο 3,εδάφιο τρίτο της ανωτέρω σύμβασης, αναφέρει «Μετά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί να συνεχίσει την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχει υπογράψει σύμβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμόσει τις δεσμεύσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί ο δικαιούχος να διακόψει τη σύμβαση χωρίς να του επιβληθούν κυρώσεις».

Επίσης στο άρθρο δέκα της ανωτέρω σύμβασης, αναφέρει ότι η τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να πραγματοποιείται εκτός των άλλων:
1. από φορέα υλοποίησης, ως αποτέλεσμα πραγματοποίησης ελέγχων, εφόσον κριθεί απαραίτητο και εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκλιση στα δηλωθέντα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, έχει ισχύ από το επόμενο έτος εφαρμογής, πραγματοποιείται μετά την επιβολή κυρώσεων και μόνο εφόσον πρόκειται για απόκλιση με μόνιμο χαρακτήρα.
2. Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου.

Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα παράξενα και ευτράπελα. Επίσης τίθεται σοβαρό θέμα για την νομιμότητα των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξηγούμε:

1. Καταστάσεις Πληρωμών και Απορριπτομένων έτους 2012
Στις καταστάσεις απορριπτομένων, 105 άτομα στο σύνολο, εμφανίζονται 3 άτομα με τον κωδικό «αποβολής» 23063 (εκπρόθεσμη δήλωση εφαρμογής από 25 μέρες έως και 6 μήνες), 56 άτομα με τον κωδικό «απόρριψης» 25028 (μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων) και 18 άτομα με τον κωδικούς “ποινής” 23120 (διαφορά μεταξύ 20% και 50%)ή με κωδικό «ποινής» 23121 (διαφορά >50%).

Όπως προκύπτει από έγγραφα α) τα τρία άτομα με τον κωδικό αποβολής 23063, πληρώθηκαν μετά από ένσταση, β) στα 56 άτομα με τον κωδικό απόρριψης 25028, η πλειοψηφία πληρώθηκε, γ) από τα 18 άτομα με κωδικούς 23120 και 23121 (ποινή όλου του ποσού ο πρώτος κωδικός και ποινή όλου του ποσού συν επιπλέον πρόστιμο ο δεύτερος κωδικός), οι 15 από αυτούς πληρώθηκαν. Παρατηρούμε ότι έγινε παράβαση της νομοθεσίας, κάποιοι αδικήθηκαν, ρωτήσαμε επ’ αυτού και απάντηση δεν πήραμε.  Επίσης στις καταστάσεις απορριπτομένων του 2012, υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν κοπεί για αλλαγή ποικιλίας, ενώ στην ουσία αυτό δεν ίσχυε και δεν είχε εφαρμογή λόγω νομοθεσίας. Μετά από ενστάσεις, σωρείας εγγράφων μας και παρέμβαση από πλευράς Υπουργείου των κ.κ. Γκιλάκη Μιχαήλ και Χατζηπαντελή Σοφία, εδόθη εντολή για επιτόπιους ελέγχους για το θέμα της ποικιλίας μόνο και όχι και για την πυκνότητα φύτευσης (κωδικός 25028), όπως είχαμε ζητήσει.

Ως εκ τούτου, για τις καταστάσεις του 2012 παρατηρούμε τα εξής:
I. Απορριπτόμενοι με τον κωδικό «αποβολής» 23063 και ενώ υπήρχε προφορική δέσμευση στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ούτε δικαίωμα ένστασης δεν έχουν οι 3 δικαιούχοι, πληρώθηκαν όμως στο ακέραιο μετά από ένστασή. Ουδέποτε μας εδώθησαν εξηγήσεις πως έγινε, ούτε ποιοι μεσολάβησαν.
II. Τα 56 άτομα με τον κωδικό απόρριψης 25028 (μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων) δεν αναφέρει στις καταστάσεις εάν α) επρόκειτο για ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, β) τον αύξοντα αριθμό στην πλέον πρόσφατη δήλωση ΟΣΔΕ των αγροτεμαχίων και γ) πώς προέκυψε το εύρημα. Εδώ να αναφέρουμε ότι εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει επιτόπιος έλεγχος ο οποίος δεν έγινε. Επίσης, το εύρημα από το σύστημα του κωδικού 25028, θα έπρεπε να επιφέρει ως εύρημα τον κωδικό 25060 (έλεγχος για τροποποίηση σύμβασης από το φορέα υλοποίησης ως αποτέλεσμα ελέγχων), πράγμα που δεν συνέβη.
III. Αντί αυτού, το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από σφάλμα εμφάνισε στις καταστάσεις τους κωδικούς «25027, 23104, 23183» οι οποίοι είχαν σχέση με την αλλαγή ποικιλίας, είχαν ισχύ για το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε λήξει το 2006, η ενίσχυση τότε ανά ποικιλία ήταν διαφορετική (700 ευρώ/Ηa η ελαιοποιήσιμη και 900 ευρώ/Ha η βρώσιμη), και οι οποίοι ταλαιπώρησαν τους δικαιούχους για πάνω από έξι μήνες μετά την ένσταση (σχετικά το 904/50822/7-5-2015 έγγραφο της Δ.Χ.Π.Π)
IV. Από τα 18 άτομα, με κωδικούς ποινής 23120 (διαφορά μεταξύ 20 και 50 %) και με κωδικό ποινής 23121 (διαφορά >50%), οι 15 από αυτούς πληρώθηκαν όχι νόμιμα. Βάση της ΚΥΑ, άρθρο 19, παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο από το άρθρο 11, παρ. 2 Ν. 1683/109963/17-9-2013 ΦΕΚ 2333Β, καθώς και της διόρθωσης στη σελίδα 33396 του Ν. 1683/109963 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2333/Β αριθμός φύλλου 3094/5-12-2013 και την τροποποίηση 1809/103098/13-08-2014 αριθμός φύλλου 2217, άρθρο 6 καθώς και την τροποποίηση 1222/86900/28-07-2016, άρθρο 7. Οι δεκαπέντε που πληρώθηκαν, έπρεπε να υποστούν τις ποινές που αναφέρει σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, εφόσον φυσικά το εύρημα ήταν σωστό. Επίσης τίθεται θέμα με την διόρθωση με το ΦΕΚ 3094/5-12-2013 που αφορά τον πίνακα υπολογισμού ποινής. Τα συμφραζόμενα που προηγούνται του πίνακα, όπως διορθώθηκε, καθώς και αυτά που έπονται και δεν διορθώθηκαν, έρχονται σε αντίθεση με τον πίνακα. Βάση του κανονισμού (ΕΕ) 65/2011 της Επιτροπής άρθρο 16, η δηλωθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής είναι η ενταχθείσα. Η έκταση που αναφέρεται στη σύμβαση στο άρθρο 4, παρ. 6 ρητά αναφέρει «Έκταση προς ένταξη» και όχι ενταχθείσα. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 16, καν. 65/2011, όλοι οι υπολογισμοί για μειώσεις ή αποκλεισμούς ή ποινές, γίνονται μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής και της προσδιορισθείσας από τον έλεγχο. Το ίδιο αναφέρουν και τα συμφραζόμενα μετά τη διόρθωση, στην ΚΥΑ 1683/109963/17-9-13 ΦΕΚ 2333 που διέπει το πρόγραμμα. Όπως δε προκύπτει από τις καταστάσεις πληρωμών, ουδείς έχει πληρωθεί βάση της «έκτασης προς ένταξη», άρθρο 4, παρ. 6 της σύμβασης αφενός, αλλά και από τα όσα επικαλείται το ελληνικό δημόσιο και εν προκειμένω το ΥΠΑΑΤ, μέσω του νομικού του συμβούλου στις προτάσεις που κατέθεσε σε αντίκρουση της αγωγής συναδέλφων βιοκαλλιεργητών και όπως ο νομικός εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Κατόπιν όλων αυτών ρωτάμε:
A. Πως έγινε και προέκυψαν οι κωδικοί 23120 και 23121; Γιατί δεν έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι;
B. Πως γίνεται κάποιοι να πληρώνονται είτε απευθείας, είτε μετά από ένσταση και κάποιοι να κόβονται χωρίς εξήγηση; Πώς οι κωδικοί ποινής, γινόντουσαν για κάποιους κωδικοί απόρριψης και για άλλους κωδικοί πληρωμής; Σημειωτέο ότι οι κωδικοί αναφέρονται στην ίδια ομάδα καλλιέργειας – ελαιοκομία.

2. Καταστάσεις Πληρωμών και Απορριπτομένων έτους 2013
Και εδώ προκύπτουν πάλι τα ίδια προβλήματα, όπως παρουσιάζονται από το υπ. αρίθμ. 601/39748/31-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και με το υπ. αρίθμ. 904/50822/07-05-2015 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης για το έτος 2012. Καμία εντολή δεν δόθηκε για επιτόπιο έλεγχο αναφορικά με τον κωδικό Απόρριψης 25028 Πυκνότητα Φύτευσης. Ως εκ θαύματος, ο κωδικός αυτός, τείνει να μηδενιστεί. Τι άραγε συνέβη! Επίσης, δικαιούχοι με κωδικούς 23120 και 23121, που έχουν πάλι προκύψει, πάλι πληρώνονται ή κόβονται κατά το δοκούν και ενάντια στη νομοθεσία.

Εκτός από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα έγγραφα, άρχισε το πήγαινε – έλα των καταστάσεων – φακέλων πληρωμής, φτάνοντας αισίως, από 31-3-2016(έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας) στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 και οι δικαιούχοι μετά ενστάσεων να παραμείνουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες. Όλα αυτά συνέβαιναν, από παραδοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω σφαλμάτων και λαθών που παρουσίαζε το μηχανογραφικό σύστημά του (έγγραφο της Επιτροπής Αναφορών που μας κοινοποιήθηκε και αφορούσε αναφορά του ΑΚΚΕΛ από το 2015 στην Επιτροπή Αναφορών για την καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων). «Αισίως» φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματος 2007-2013 (Δεκέμβριος 2015) και άρχιζε ένας ακόμη γολγοθάς. Από εδώ και στο εξής, όσοι παρέμεναν στο πρόγραμμα, δυνάμει του άρθρου 3 της σύμβασης τους, έπρεπε να αναλάβουν τις δεσμεύσεις που θα προέκυπταν από το νέο πρόγραμμα 2014-2020, και κανείς μα κανείς δεν γνώριζε. Εμείς ζητήσαμε εγγράφως, στις 14-5-2015, να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι (Υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ) τι θα γίνει με τις ενισχύσεις 2014, 2015 και 2016και ουδέποτε μας απάντησαν. Θα έπρεπε όμως να γίνει τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τα ισχύοντα στη νέα γραμμή βάσης. Όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος ΠΑΑ 2007-2013 μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 με νέα δεδομένα και νέο θεσμικό πλαίσιο.Ένας ακόμη λόγος για την τροποποίηση της σύμβασης ήταν α) ότι υπήρχε αλλαγή (τροποποίηση) θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (τέσσερις φορές μετά την υπογραφή της σύμβασης) και β)λόγω του νέου χαρτογραφικού και του κατακερματισμού των αγροτεμαχίων (αυτό ήταν η κύρια αιτία που επέφερε εξοντωτικές ποινέςστους ενταγμένους στο πρόγραμμα). Παγκόσμια πρωτοτυπία, παράνομη από άκρη σε άκρη. Μπορεί κάποιος να μας πει, σε ποιόν από τους Κανονισμούς που αναφέρει στο άρθρο 2 η σύμβαση μας ή σε ποια ΚΥΑ υπάρχει αυτό; Η αλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου, οι καινούργιες ενότητες και υπο-ενότητες και κατ’ επέκταση ο τεμαχισμός, πού προβλεπόταν;

3. Καταστάσεις Πληρωμών και Απορριπτομένων έτους 2014
Απορριπτόμενοι 74 άτομα. Από αυτούς 33 έχουν τον κωδικό «ποινής» 23120 (διαφορά μεταξύ 20 και 50%). Επίσης 19 άτομα έχουν τον κωδικό 23121 «ποινή» (διαφορά >50%). Έντεκα άτομα έχουν τον κωδικό «απόρριψης» 25028 (μη επιλέξιμο αγροτεμάχιο εξαιτίας πυκνότητας δένδρων). Τέλος, τον κωδικό 25060 (έλεγχος για τροποποίηση σύμβασης από τον φορέα υλοποίησης ως αποτέλεσμα ελέγχων)ο οποίος είναι «ενημερωτικός»έχουν 28 άτομα.

Από τους 33 απορριπτόμενους, με τον κωδικό 23120, μετά την ένσταση πληρώθηκαν 22, από τους 19 με κωδικό 23121 πληρώθηκαν 10, από τους 11 με κωδικό 25028 πληρώθηκαν 6 άτομα και από τους 28 με κωδικό 25060 πληρώθηκαν 18 άτομα.
Επίσης 17 άτομα με κωδικούς 23120 ή 23121, πληρώθηκαν απευθείας χωρίς ένσταση (κατάσταση πληρωμών). Το σύνολο δε αυτών για το 2014 που πληρώθηκαν με κωδικούς 23120 ή 23121 έφτασε τους 49 και απορρίφθηκαν 11.

Οι διαμαρτυρίες μας συνεχίστηκαν ακόμα πιο έντονες, διότι διαπιστώναμε ότι χρόνο με το χρόνο οι απορριπτόμενοι αυξάνονταν στο 100% από το έτος 2012 και ουδείς έδινε εξηγήσεις. Το πήγαινε-έλα των καταστάσεων συνεχιζόταν διότι τα συστημικά σφάλματα και οι αστοχίες του προγράμματος μεγάλωναν όπως προκύπτει από έγγραφο (non paper της γνωστής ομάδας φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ) και της ΔΑΟΚ Λακωνίας. Κανείς δεν απαντά στα έγγραφα διαμαρτυρίας, στον τρόπο που καταλογίζονται οι ποινές, με αποτέλεσμα την τριετία 2012, 2013 και 2014, από παραδοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταλογιστούν ποινές 1.400.000,00 ευρώ. Φτάσαμε δε σε σημείο να ρωτάει η ΔΑΟ Πελοποννήσου, στις 30-10-2017, τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρόβλημα συναδέλφου με το χαρτογραφικό (για εμάς είναι παρέμβαση κάποιου μακρυχέρη) και ως σήμερα να μην υπάρχει απάντηση και το αρμόδιο Υπουργείο και οι Υπηρεσίες του να κωφεύουν.

4. Καταστάσεις Πληρωμών και Απορριπτομένων έτους 2015
Στις 24/11/2017 αρχικά οι απορριπτόμενοι ήταν 59 εκ των οποίων α) 10 με κωδικό «απόρριψης»25028 (πυκνότητα φύτευσης),  β) 29 χωρίς βεβαίωση συμμόρφωσης, γ)17 άτομα με τον κωδικό«ποινής» 23120 ή 23121 ακόμα – ακόμα και με του δύο μαζί δ) 15 με τον κωδικό «απόρριψης»23180 (μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής),ε) 1 με τον κωδικό «απόρριψης»22001 (μη ύπαρξη ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής δικαιούχου) και στ) 1 με κωδικό«απόρριψης»23061 (εκπρόθεσμη δήλωση εφαρμογής έως και 25 ημέρες).

Και ενώ συνεχίζεται το πήγαινε-έλα των καταστάσεων, οι καταστάσεις απορριπτομένων του 2015 με ημερομηνία 24-11-2017 ανακλήθηκαν και βγήκαν καινούργιες στις 29/11/2017, πέντε ημέρες μετά, με σύνολο απορριπτομένων 26 έναντι αρχικά 59.

Στην καινούργια κατάσταση απορριπτομένων έχουμε τα εξής:
α) χωρίς τη βεβαίωση συμμόρφωσης κωδικός «απόρριψης» 22012 (μη ύπαρξη βεβαίωσης Καν. ΕΚ 834/2007) σύνολο 5 άτομα ενώ στην αρχική κατάσταση απορριπτομένων ήταν 29,
β) με κωδικό «απόρριψης» 25028 (πυκνότητα φύτευσης)εμφανίζονται 3 άτομα ενώ στην αρχική κατάσταση απορριπτομένων ήταν10,
γ) με τον κωδικό «ποινής» 23120 (διαφορά μεταξύ 20 και 50%) καθώς και τον κωδικό 23121 (διαφορά >50%) ή και τους δύο μαζί έχουν μείνει 15 άτομαενώ στην αρχική κατάσταση απορριπτομένων ήταν 17,
δ) με τον κωδικό «απόρριψης» 23180 (μη έγκαιρη υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής)έμειναν 2 άτομα ενώ στην αρχική κατάσταση απορριπτομένων ήταν 15
ε) με τον κωδικό 23061 (εκπρόθεσμη δήλωση εφαρμογής έως και 25 ημέρες) παραμένει ένας.

Ως εκ θαύματος, ο συνάδελφος με τον κωδικό 22001 (μη ύπαρξη ενυπόγραφης δήλωσης εφαρμογής δικαιούχου) στις νέες καταστάσεις εξαφανίστηκε.
Εδώ το πήγαινε – έλα των καταστάσεων κορυφώνεται με το φαινόμενο της μείωσης των απορριπτομένων από 59 σε 26. Η παρανομία στο αποκορύφωμα. Διαπιστώνουμε ότι είναι πλέον γεγονός ότι οι πληρωμές γίνονται κατά το δοκούν και σε όσους έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη» όπως λέει και ο σοφός λαός μας.

Κωδικοί ποινής ή απόρριψης ή αποβολής, σε άλλους εξαφανίζονται και σε άλλους εκτελούνται παράνομα ή ημι-παράνομα. Το Υπουργείο εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός αυτού,  οι συμβάσεις των δικαιούχων έχουν λήξει από τον Μάρτιο του 2017, δεν έχουν ανανεωθεί όπως θα έπρεπε, εκκρεμούν πληρωμές, ενστάσεις 2014, όλες του 2015 και του 2016… ρωτάμε τι γίνεται αλλά και πάλι σιωπή.  

Ο κωδικός 25063 που χρησιμοποιείται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ποινή, εξαιτίας διαφοράς > 2Haή διαφορά >3% είναι ελλιπής, διότι η ΚΥΑ γράφει ότι «ποινή εξαιτίας διαφοράς >2Ha ή διαφορά 3% και η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης». Γιατί δεν γράφεται ολόκληρος ο τύπος, και πως κάνατε τον υπολογισμό των ποινών; Ο κωδικός αυτός εφαρμόζεται στο 70% τουλάχιστον όλων των δικαιούχων.
Συνοπτικά για μία ακόμη φορά ρωτάμε και υποχρεούστε να απαντήσετε:
1) Γιατί δεν τηρήσατε τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση;
2) Γιατί δεν εφαρμόζονται τα όσα προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία;
3) Γιατί δεν προχωρήσατε σε τροποποιήσεις συμβάσεων στο σύνολο τους ως οφείλατε βάση νομοθεσίας και το κάνατε σε ορισμένους κατ’ επιλογή, ακόμα και από το πρώτο έτος εφαρμογής.
4) Βάση ποιας νομοθεσίας προχωρήσατε στον κατακερματισμό των αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα την επιβολή του μεγαλύτερου ποσοστού των ποινών;
5) Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να μην δέχεστε διορθώσεις σε σφάλματα σοβαρά που προέκυψαν μετά τον τεμαχισμό των αγροτεμαχίων, ενώ οι κανονισμοί ΕΕ προβλέπουν το αντίθετο; Γιατί δεν διευρύνατε τους επιτόπιους ελέγχους;
6) Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζετε εσείς βάση των ορέξεων σας ποιος θα πληρωθεί και τι ποινές θα έχει;
7) Γιατί οι συνάδελφοι δικαιούχοι επέκτασης διετίας, λόγω λάθους του χαρτογραφικού έμειναν απ’ έξω από την ένταξη τους, και κατ’ επέκταση της πληρωμής τους, και ακόμα και αυτοί που δικαιώθηκαν νομίμως, μετά από την αίτηση θεραπείας, γιατί δεν τους καλέσατε να υπογράψουν συμβάσεις, ενώ οι δικαιούχοι πενταετίας, κλήθηκαν, υπέγραψαν και πληρώνονται; Ποια η αλήθεια για τον κωδικό λαιμητόμο 59100 (μη ταυτοποιημένο αγροτεμάχιο από χωρικό έλεγχο) για τα πρώτα έτη εφαρμογής; Κάποιους τους πέταξε έξω (λάθος του συστήματος, το έχετε παραδεχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) χωρίς να υφίσταται στην πραγματικότητα πρόβλημα. Για ποιο λόγο εμφανίζεται στις καταστάσεις όλων ανεξαιρέτως και τι αποσκοπεί; Έχετε σοβαρές ευθύνες γιατί οι θετικές γνωμοδοτήσεις για τις καταστάσεις επέκτασης διετίας 2012-2013, βρίσκονται στα συρτάρια σας.
8) Πείτε μας ένα συνάδελφο που να πληρώθηκε από το πρώτο έτος εφαρμογής με το ποσό της σύμβασης. Σας πληροφορώ δεν υπάρχει κανένας στην περιοχή μας (Λακωνία). Όλοι έχουν δεχθεί ποινές όπως προκύπτει από τα δεδομένα σας.Οι πληρωμές μιας ολόκληρης περιόδου έχουν χαθεί.
9) Σας πληροφορούμε ότι αναγκαστήκαμε, και μετά από δική σας προτροπή, να προσφύγουμε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. εξώδικο 2014) και τώρα στις Ελληνικές Αρχές. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η δικαίωση των συναδέλφων και η παραδειγματική τιμωρία παντός υπευθύνου.

Προς το παρόν, δεν καταφεύγουμε στην OLAF(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), όπως μας προέτρεψαν οι Ευρωπαίοι. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις έχουν ημερομηνία λήξης 30-06-2018.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Παρακαλούμε πολύ για την επιβεβαίωση λήψης του παρόντος και τον αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου σας».


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα