Μέχρι τέλος Μαΐου τα δικαιολογητικά για αποζημιώσεις από τις πλημμύρες

Στην ΠΕ Λακωνίας

Πέμπτη, 11 Μάιος 2017 17:14 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μέχρι τέλος Μαΐου τα δικαιολογητικά για αποζημιώσεις από τις πλημμύρες

Από καιρό έχει ολοκληρωθεί το έργο των Επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, που υπέστησαν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΠΕ Λακωνίας από τις καταστροφικές πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016. Κατά την αυτοψία στις διάφορες επιχειρήσεις, τα μέλη της Επιτροπής πληροφόρησαν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να προσκομίσουν στην  Επιτροπή προκειμένου στη συνέχεια όλες οι περιπτώσεις, σε ενιαίο φάκελο, να προωθηθούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Α. & Τ.  «Δυστυχώς, όπως επισημαίνει η ΠΕ Λακωνίας, μέχρι σήμερα ελάχιστοι επιχειρηματίες έχουν ανταποκριθεί».

Όπως αναφέρει η ΠΕ Λακωνίας, «δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το πέρας της καταγραφής των ζημιών και η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της σε εύλογο και σύντομο χρόνο», δίνεται διορία μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Επιτροπή.