14 προσλήψεις γεωπόνων και εργατών στη Λακωνία

Στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας

Τετάρτη, 25 Μάιος 2016 17:36 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
14 προσλήψεις γεωπόνων και εργατών στη Λακωνία

Ξεκίνησε, μέσω του φετινού προγράμματος Δακοκτονίας, η πρόσληψη 689 εποχικών γεωπόνων και εργατοτεχνιτών σε περιφερειακές διευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στη Λακωνία «ανοίγουν» εννέα θέσεις για γεωπόνους ΠΕ (εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής), καθώς και πέντε θέσεις για λοιπό εργατικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ). Οι τομεάρχες δακοκτονίας θα απασχοληθούν για διάστημα μέχρι 5,5 μήνες, ενώ από τις πέντε θέσεις λοιπού εργατικού προσωπικού, οι δύο αφορούν σε εργασία μέχρι 34 ημερομίσθια και οι τρείς έως 60 ημερομίσθια το μήνα.

Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2016. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών».

2.267 εποχικές προσλήψεις
σε δήμους
Εξάλλου, το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων αναμένεται να προσελκύσουν οι διαγωνισμοί για 2.267 θέσεις θερινής εργασίας σε δήμους, που δέχονται αιτήσεις ή πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δήμοι ζητούν κυρίως εργάτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας, ναυαγοσώστες, γυμναστές, πωλητές εκμαγείων σε μουσεία, προσωπικό κάμπινγκ, καθώς και ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την καλοκαιρινή φύλαξη σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στα σχολεία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος