Είκοσι εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

Από 7 έως 11 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Παρασκευή, 04 Δεκέμβριος 2015 15:07 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Είκοσι εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

Στην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως 20 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Σπάρτης για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, οι προσληφθέντες θα εργαστούν στο διάστημα από 15 έως 31 Δεκεμβρίου, για απασχόληση έως και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. Ειδικότερα: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Απαραίτητα
δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87), στο διάστημα από 7 έως 11 Δεκεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος