Δέκα προσλήψεις καθαριστών σε σχολεία του Δ. Σπάρτης

Μέχρι 23 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων

Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2015 12:57 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δέκα προσλήψεις καθαριστών σε σχολεία του Δ. Σπάρτης

Σε πρόσληψη προσωπικού, ως δέκα καθαριστών/στριων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι ο καθαρισμός των χώρων σχολείων του Δήμου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2015 - 2016, μετά από κενά που δημιουργήθηκαν.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν:
- Από μία θέση στο 4ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, στο 8ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, στο 10ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Σελλασίας, στο Δημοτικό Σχολείο Λογγανίκου, στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σπάρτης.
- Από δύο θέσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης.

Προϋποθέσεις
πρόσληψης
Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η άδεια εργασίας και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
4. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τουλάχιστον δημοτικού.
5. Να είναι αρτιμελείς και υγιείς ως προς τα προαπαιτούμενα των υγειονομικών μονάδων.
6. Να είναι κατά προτεραιότητα άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι – Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ.
7. Βεβαίωση ή αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας (προϋπηρεσίας).
8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω του 67%.
9. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
10. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
Διευκρίνιση: Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να καταθέσουν και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι αποδεδειγμένα άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.

Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων
Η αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστών/στριών σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, η έντυπη αίτηση, τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 93, τηλ. 2731361267).

Οι συμπληρωμένες έντυπες αιτήσεις της Σχολικής Επιτροπής θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο για το σκοπό αυτό, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες.

Τα έγγραφα της αναλυτικής ανακοίνωσης και του έντυπου της αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr) -στο πεδίο Ανακοινώσεις-, απ' όπου μπορούν να τα εκτυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται έως τη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου  και ώρα 2.00 μμ στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 93, τηλ. 27313 61267).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος