Η Στοά του Αττάλου (κληρωτίδα)

Ο Ναός του Ηφαίστου

Δευτέρα, 04 Σεπτέμβριος 2017 20:50 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η Στοά του Αττάλου βρίσκεται στο χώρο της αρχαίας Αγοράς στους πρόποδες της Ακρόπολης. Χτίστηκε γύρω στο 150 π.Χ. και δωρήθηκε από το βασιλιά της Περγάμου Άτταλο τον Β’ στο λαό των Αθηνών. Ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα στον Ελλαδικό χώρο και ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στην αρχαιότητα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, στο οποίο εκτίθενται τα ευρήματα από τις ανασκαφές του χώρου της αρχαίας Αγοράς.
Ανάμεσα στα σημαντικά εκθέματα της Στοάς συγκαταλέγονται:
-τμήμα μαρμάρινου κληρωτηρίου 5ος – 4ος αιώνας π.Χ.
-χάλκινα πινάκια δικαστών πάνω στα οποία είναι γραμμένα το όνομα, το πατρώνυμο και ο δήμος, στον οποίο ανήκαν.
-ένα χάλκινο σφαιρίδιο κληρωτηρίου.
-χάλκινες δικαστικές ψήφοι με την επιγραφή ΨΗΦΟΣ ΔΕΜΟΣΙΑ.
Οι ψήφοι με τον συμπαγή άξονα ήταν αθωωτικές ενώ οι ψήφοι με το διάτρητο άξονα ήταν καταδικαστικές.
Οι κληρωτίδες κατασκευασμένες από ξύλο ή μάρμαρο είχαν στην επιφάνειά τους χαραγμένες 5-11 στήλες από εγκοπές σε 50 οριζόντιες σειρές η κάθε μία.Στις εγκοπές οι υποψήφιοι τοποθετούσαν τα πινάκια. Στη μια πλευρά υπήρχε κατακόρυφος σωλήνας με χοάνη στο επάνω μέρος, όπου μέσα τοποθετούσαν λευκά και μαύρα σφαιρίδια με τυχαία σειρά.
Όσοι πολίτες ήταν διαθέσιμοι για τα καθήκοντα του δικαστή και επιθυμούσαν νακληρωθούν για ένα χρόνο πήγαιναν το πρωίστο χώρο των κληρωτίδων, οι οποίες ήταν στις εισόδους των δικαστηρίων και τοποθετούσαν σε μια εγκοπή το χάλκινο πινάκιό τους. Με το στρόφαλο που υπήρχε στο κάτω μέρος του σωλήνα ελευθέρωναν τα σφαιρίδια. Ανάλογα με το αν το σφαιρίδιο ήταν λευκόή μαύρο οι υποψήφιοι των οποίων τα πινάκια βρίσκονταν σε μιαοριζόντια σειρά εκλέγονταν δικαστές τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η διαδικασία αυτή εξασφάλιζε με απόλυτα αμερόληπτο τρόπο την επιλογή και τηνκατανομή των δικαστών. Οι δικαστές δεν προέρχονταν από συγκεκριμένη τάξη ή ομάδαεπαγγελματιών και ήταν αντιπροσωπευτικόδείγματουσυνόλου της κοινωνίας. Το υψηλό αίσθημα δικαίου απομάκρυνε τα νοσηρά στοιχεία του πολιτικούκαι κοινωνικού συστήματος. Όλα αυτά σχετίζονται με τη δημόσια ζωή στην αρχαία Αθήνα και αποτελούσαν ισχυρό παράγοντα αποτροπής της διαφθοράς.
Ο ναός του Ηφαίστου βρίσκεται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς.Άρχισε νακτίζεταιπάνω σε λόφο το460 π.Χ. πριν από τον Παρθενώνα. Πρόκειταιγια έναν από τους καλύτερα διατηρημένουςαρχαίους ναούς του Ελλαδικού χώρου. Είναι το εντυπωσιακότερο μνημείο της Αρχαίας Αγοράς και το πλουσιότερα διακοσμημένο. Ως προς τον πλούτο και την ποιότητα του διακόσμου μόνο ο Παρθενώνας το ξεπερνά.
Ίσως ο μόνος ναός που ακόμη διατηρεί την οροφή του.
Η ανατολικήπλευρά, πουέχειιδιαίτερη διακόσμηση, φέρει δέκα μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή, ενώ οι τέσσερες ανατολικότερες της βόρειας και της νότιας πλευράς φέρουν τους άθλους του Θησέα. Γι’ αυτό ο ναός και η γύρω περιοχή πήραν τα νεότερα χρόνια τηνονομασία «Θησείο»(ίσως εσφαλμένα).
Στο ναό λατρευότανοΉφαιστος προστάτης των μεταλλουργών και γενικότερα της τεχνολογίας καιη αδελφήτουΑθηνά προστάτρια των κεραμέων, της χειροτεχνίας και τηςοικοτεχνίας. Την ταύτισητουναούωςΗφαιστείοεπιβεβαίωσε η ανασκαφικήέρευνα με τηναποκάλυψη εργαστηρίου μεταλλουργίας στην ευρύτερηπεριοχή του λόφου.
Ο Ήφαιστος συμπυκνώνει τηφυσικήδύναμηπυρόςαπόοποιαδήποτεπηγή. Έδωσετοόνομάτουσταηφαίστεια, ταοποίαμε την εξουσία του μετέτρεπε σεεργαστήριακαλλιτεχνικής δημιουργίας.
Τον7ο αιώναμ.Χ. μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία αφιερωμένη στον Αγ. Γεώργιο. Η τελευταίαλειτουργίαέγινεστις 2 Φεβρουαρίου 1833, όταν τελέστηκε ο πανηγυρισμός τηςάφιξης του Όθωνα στην Ελλάδα. Εδώ έγινε και ηκοινοποίησητου βασιλικού διατάγματος, με το οποίο η Αθήνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Για σαράντα χρόνιαστέγασε το πρώτοΚεντρικόΑρχαιολογικόΜουσείοτης χώραςκαιμέχρι το 1930 λειτούργησε ως αρχαιολογικό μουσείο.
Εντυπωσιάζουν ηαρχιτεκτονικήκαι η αισθητική του. Αναδεικνύεται το μεγαλείο τωνανθρώπων που οραματίστηκαν, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν τον υπέροχο αυτό ναό.

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα