Έργα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, τουρισμός, πρόταση Αλεξάκου για Ρομά στο ΔΣ Σπάρτης

Mayfair_Club

Με 39 θέματα η συνεδρίαση

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018 15:54 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Έργα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, τουρισμός, πρόταση Αλεξάκου για Ρομά στο ΔΣ Σπάρτης

Μαραθώνια αναμένεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/6 και ώρα 6:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχιακού μεγάρου Σπάρτης.

Αναλυτικά τα 39 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
- Εισήγηση για υλοποίηση  μέσω προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της πράξης: ‘’Βελτίωση  Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού Οδών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σπάρτης’’, έγκριση της αριθ. 54/2018 μελέτης με τίτλο: ‘’Βελτίωση  Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού Οδών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σπάρτης’’ και ανάκληση της αριθ. 289/24-07-2017 (ΑΔΑ:7ΓΒΧΩ1Ν-9Κ7) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης
- Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
- Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης»
- Έγκριση μελετών για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης»
-  Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
- Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. 2018 (αφορά την πράξη: «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου»)
- Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικήτα Βλάχο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
- Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης
- Περί συμμετοχής ή μη στο 1st International Forum of Ancient Cities στο Ryazan της Ρωσίας
- Περί έγκρισης διαφημιστικής καταχώρησης για την τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση Lakonia Magazine, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
- Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2019
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη μισθοδοσίας προκαλούμενη από προσωρινή διαταγή (αφορά προσωπικό ΙΔΟΧ της ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίας καθαριότητας)
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα ΤΚ Μυστρά (χρηματοδοτούμενα από Έσοδα Εμποροπανήγυρις Μυστρά)
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018» - Τροποποίηση των υπ΄αριθμ.210/14-05-2018 και 251/30-05-2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργα ΔΕ Θεραπνών
- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη μισθοδοσίας μαθητευομένων ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ με έναρξη κατά το σχολικό έτος  2018-2019
- Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
- Ανάκληση της 231/23-05-2018 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
- Πρόταση κ. Χρήστου Αλεξάκου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης «ΕΛΠΙΔΑ» (Αντιμετώπιση  παραβατικότητας των Ρομά στο Δήμο Σπάρτης)
- Περί  εκμίσθωσης ακινήτου  Ξενώνα Βαρβίτσας
- Περί  εκμίσθωσης  ακινήτου  που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς
- Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής  έτους 2018.  
- Διαγραφή οφειλών
- Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για παράταση υλοποίησης της σύμβασης για την προμήθεια φωτογραφιών/διαφημιστικών βίντεο/τουριστικού εντύπου- Διόρθωση της αρ. 189/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
- Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του   Δήμου
- Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής δεύτερης και τρίτης επέμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Δημοτικών Οδών, Κοιμητηρίων και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων»
- Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού  με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών
- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕ», αναδόχου Βασιλείου–Ουίλιαμ Καραγκιουλέ
- Τροποποίηση της αριθ.271/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Περί ορισμού υπαλλήλου για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για τη μετάβαση της αθλητικής αποστολής στην  Ιερουσαλήμ  του  Ισραήλ, για τους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες 2018»
- Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της  υπηρεσίας με τίτλο  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».
- Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο                               «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό»
- Έγκριση και διάθεση πίστωσης για χορήγηση χρηματικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης
- Μερική ανάκληση της αρ.258/11-06-2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση και διάθεση πίστωσης για χορήγηση χρηματικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης
- Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και κατασκευή ρείθρων Τ.Κ. Μυστρά»
- Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καταπολέμηση Εντομολογικών Εχθρών των Φοινικοειδών έτους 2017»
- Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην έκθεση περιπατητικού τουρισμού «TourNatur 2018» στο Ντίσελντορφ – Ψήφιση πίστωσης
- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ»

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΔΗΣΗ

Στείλτε μας τα δικά σας νέα, φωτογραφίες, σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και δείτε τα δημοσιευμένα στο lakonikos.gr και στην ημερήσια εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεύθυνση e-mail(*)
Μη έγκυρη διεύθυνση e-mail

Περιγραφή(*)
Συμπληρώστε μια περιγραφή για την είδηση σας

Φωτογραφία

Κωδικός Ασφαλείας(*)
Κωδικός Ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λάθος